Domeniile Ostrov Arhive - Pivot Noir

Domeniile Ostrov

Podgoria Ostrov este situată în sud-vestul Dobrogei, în unghiul format de Dunăre în partea de nord-est şi de graniţa cu Bulgaria la sud, pe malul drept al Dunării. 

Ea face parte din regiunea viticolă Terasele Dunării şi cuprinde centrele viticole Ostrov, Băneasa, Oltina şi Aliman.

Centrul viticol Ostrov se întinde pe o lungime de 30 km, de-a lungul Dunării pe malul drept, pe o lăţime care variază de la 500 m până la 5 km. Comunele şi satele cuprinse în aceste areal sunt: Ostrov, Almalău, Gîrliţa, Lipniţa, Coslugea, Canlia s.a. Plaiurile care fac parte din podgoria Ostrov sunt: Lipniţa, Esicheioi, Negureni, Adamclisi, s.a.Pe plaiurile viticole aparţinând podgoriei Ostrov se produc valoroase vinuri roşii de Cabernet Sauvignon dar şi vinuri albe de calitate cum sunt: Riesling italian, Fetească albă, Sauvignon blanc şi altele.

Cultura viţei de vie în spaţiul dintre Carpaţi şi Marea Neagră este atestată în multe scrieri, dovadă existenţei acesteia fiind viţa sălbatică pe care o întâlnim, ca liană, în zonele deluroase împădurite.

Podgoria Ostrov este o podgorie tradiţională. Deţine cele mai înalte resurse heliotermice din ţara noastră. Vecinătatea Dunării îmbunătăţeşte higroscopicitatea atmosferică în lunile de maturare a boabelor.

No products were found matching your selection.